• Voor kleuters en jonge kinderen
  • Beleef alle avonturen met Beertje Anders
  • Met heel veel gratis lesmateriaal

Pesten - kleuters en jonge kinderen

Met lesmaterialen voor het onderwijs

 

Filmpjes over pesten

Wat is pesten
Beertje anders is aan het pesten
Appels voor oma
Appeltaart bij oma - Maak pesten bespreekbaar
Beer Stil ontploft
Waarom moest Beer Stil ontploffen?

 

Liedjes over pesten

De gemene pester
Ik baal ervan
Iedereen is anders, maar ik pest je niet

Pesten bij kleuters?!

Vanaf 4 jaar gaan kinderen steeds meer samen spelen. Ze kunnen al snel opmerken welke kindjes geliefd zijn, welke kindjes soms niet mee mogen doen en hoe ze van andere kinderen iets gedaan krijgen. Door te observeren en het ervaren, leren ze met andere kinderen omgaan. Ze gaan op deze leeftij nog vaak uit hun ‘eigen ik’, maar langzaam maar zeker leren ze steeds meer rekening houden met elkaar en zich in te leven in de ander. Ze gaan steeds meer begrijpen dat iedereen anders reageert op eenzelfde situatie. Ze gaan begrijpen dat gedrag voortkomt uit wat mensen denken, voelen, willen of verwachten. Tussen het derde en zesde levensjaar gaan kinderen beseffen dat anderen ook gevoelens en gedachten hebben. Ze herkennen de gevoelens en kunnen op basis daarvan gedrag voorspellen. Kleuters die deze sociale signalen kunnen herkennen en interpreteren kunnen hun gedrag hierop afstemmen. Vanaf dit moment kan er dus gesproken worden van pesten.

Pesten is bewust gedrag met de intentie een andere pijn te doen. Bij jonge kinderen wordt dit pestgedrag nog vaak als onschuldig of plagen beschouwd zoals treiteren, iemand niet laten meespelen, ruzie maken, etc. Onderzoek heeft echter aangetoont dat dit gedrag niet zo onschuldig is als het lijkt en dat pesten bij kleuters weinig verschilt van pesten bij oudere kinderen en jongeren. Het is dus belangrijk om ook al bij kleuters adequaat en consequent te reageren op elke vorm van pestgedrag.

Pesten bespreekbaar maken

Met de filmpjes en de lesmaterialen van Beertje Anders wordt pestgedrag en pestsituaties herkenbaar voor de leerlingen en kan juf of meester hier met de kinderen over praten. De kinderen zullen de situaties gaan herkennen en leren hier beter mee om te gaan.

Beertje anders is aan het pesten

Appels voor oma

Appeltaart bij oma
Maak pesten bespreekbaar

Beer Stil ontploft

 

Waarom moest Beer Stil ontploffen?


Liedjes - zing mee

De gemene pester

Ik baal ervan

Download het knipmasker van de gemene pester via de ledenpagina

Iedereen is anders, maar ik pest je niet

Lesmaterialen over pesten uit het winkeltje