• Voor kleuters en jonge kinderen
  • Beleef alle avonturen met Beertje Anders
  • Met heel veel gratis lesmateriaal
Beertje Anders » Juf of meester » Gevoelens herkennen » Voorleesboekjes over gevoelens

Voorleesboekjes over gevoelens

Gevoelens herkennen en verbergen

De voorleesboekjes over gevoelens zijn zowel in het Nederlands, als in het Engels als download verkrijgbaar in het ledengedeelte.
Ben je nog geen lid? Kijk hier voor meer informatie.

Voorleesboekje gevoelens 1

Dit boekje past bij het filmpje 'Gevoelens herkennen'

Inloggen leden

Voorleesboekje gevoelens 2

Dit boekje past bij het filmpje 'Gevoelens verbergen'

Inloggen leden

Tweetalig opvoeden.

Bent je lid, dan kun je deze voorleesboekjes over gevoelens ook in het Engels downloaden en voorlezen. Dat is leuk voor tweetalig onderwijs, maar ook om thuis jonge kinderen tweetalig op te voeden. Tweetaligheid komt steeds vaker voor doordat mensen naar andere landen vertrekken om daar te gaan wonen en werken.  Tweetalig opvoeden geeft enorme voordelen en een kind dat zich normaal ontwikkelt, kan moeiteloos twee of zelfs drie talen tegelijk leren. Doordat twee- of meertalige kinderen dubbel zoveel grammatica leren, profiteren ze daar hun hele leven van. Zo leren ze later gemakkelijker andere talen. Kinderen die twee- of meertalig worden opgevoed, beseffen eerder dat er een connectie is tussen schrift en klank en snappen eerder dat er verschillende woorden voor hetzelfde onderwerp bestaan. Vooral juist jonge kinderen zijn heel gevoelig voor taal, wat weer afneemt na het zevende jaar. Beertje Anders is dus heel geschikt voor tweetalig onderwijs omdat het juist geschreven is voor kinderen van ongeveer 3 tot 7 jaar. Voorlezen kun je nooit genoeg doen. Dat is om heel veel redenen goed voor de ontwikkeling, maar ook voor meertalig opvoeden. Spelenderwijs leren jonge kinderen zo al een beetje de Engelse taal herkennen en spreken.

Tips voor tweetalig opvoeden

  • Lees veel voor en zing liedjes in beide talen met je kind(eren).
  • Blijf consequent alleen jouw eigen taal naar je kind(eren) spreken, als beide ouders een andere taal spreken.
  • Kijk samen naar televisieprogramma’s en films in beide talen.
  • Laat je kind(eren) met andere kinderen, die deze taal ook spreken, spelen.
  • Ga op vakantie naar het land waar de taal gesproken wordt.
  • Skype met familieleden uit het land van herkomst.
  • Speel (ver)taalspelletjes met je kind(eren).

Uit het winkeltje: