• Voor kleuters en jonge kinderen
  • Beleef alle avonturen met Beertje Anders
  • Met heel veel gratis lesmateriaal
Beertje Anders » Juf of meester » Pesten bij jonge kinderen

Pesten bij jonge kinderen

Filmpjes en liedjes om pesten bespreekbaar te maken

Pesten bij jonge kinderen?!

Vanaf 4 jaar gaan kinderen steeds meer samen spelen. Ze kunnen al snel opmerken welke kindjes geliefd zijn, welke kindjes soms niet mee mogen doen en hoe ze van andere kinderen iets gedaan krijgen. Door te observeren en het te ervaren, leren ze met andere kinderen omgaan. Ze gaan op deze leeftijd nog vaak uit van hun ‘eigen ik’, maar langzaam maar zeker leren ze steeds meer rekening houden met elkaar en zich in te leven in de ander. Ze gaan steeds meer begrijpen dat iedereen anders reageert op eenzelfde situatie. Ze gaan begrijpen dat gedrag voortkomt uit wat mensen denken, voelen, willen of verwachten. Tussen het derde en zesde levensjaar gaan kinderen beseffen dat anderen ook gevoelens en gedachten hebben. Ze herkennen de gevoelens en kunnen op basis daarvan gedrag voorspellen. Kleuters die deze sociale signalen kunnen herkennen en interpreteren kunnen hun gedrag hierop afstemmen. Vanaf dit moment kan er dus gesproken worden van pesten bij jonge kinderen.

Pesten is bewust gedrag met de intentie een andere pijn te doen. Bij jonge kinderen wordt dit pestgedrag nog vaak als onschuldig of plagen beschouwd, zoals treiteren, iemand niet laten meespelen, ruzie maken, etc. Onderzoek heeft echter aangetoont dat dit gedrag niet zo onschuldig is als het lijkt en dat pesten bij jonge kinderen weinig verschilt van pesten bij oudere kinderen en jongeren. Het is dus belangrijk om ook al bij kleuters adequaat en consequent te reageren op elke vorm van pestgedrag.

Pesten bespreekbaar maken

Met de filmpjes en de lesmaterialen van Beertje Anders wordt pestgedrag en pestsituaties herkenbaar voor de kinderen en kan er thuis, op de kleuterschool, in het gastgezin, etc. door papa, mama, juf of meester met de kinderen over gesproken worden. De kinderen zullen de situaties gaan herkennen en leren hier beter mee om te gaan.

Lesmaterialen over pesten uit het winkeltje